Wednesday, June 12, 2024

Giftcode

Giftcode (Code Game) là một dãy ký tự thường ở dạng chữ (Có cả chữ in hoa hoặc in thường hoặc tất cả in hoa) và số được sử dụng để đổi những phần quà từ nhà sản xuất game phát hành. Giftcode là ngẫu nhiên được nhà phát hành phát cho mỗi người chơi và thường thì số lượng giftcode sẽ chỉ có hạn sử dụng nhất định.

Page 1 of 20 1 2 20

T-Guides

T-Codes